Giỏ hàng của bạn

SIM DU LỊCH QUỐC TẾ

Sim 4G Thái Lan - 7 Ngày : Tổng 15GB
-10%
sử dụng tại Thái Lan
8 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
180,000₫ 200,000₫
Sim 4G Trung Quốc - 8 Ngày : Tổng 7GB
-14%
sử dụng tại trung quốc
8 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
320,000₫ 370,000₫
Sim 4G Hàn Quốc - 6 Ngày : 1GB/Ngày
-13%
hàn quốc
6 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
350,000₫ 400,000₫
Sim 4G Hàn Quốc - 5 Ngày : 1GB/Ngày
-14%
sử dụng tại nước Hàn Quốc
5 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
300,000₫ 350,000₫
Sim 4G Châu Âu - 30 Ngày : Tổng 12GB
-6%
châu âu
30 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
750,000₫ 800,000₫
Sim 4G Châu Âu - 30 Ngày : Tổng 10GB
-7%
các nước châu âu
30 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
700,000₫ 750,000₫
Sim 4G Úc - New Zealand - 15 Ngày : Tổng 8GB + 60 Phút Gọi
-8%
sử dụng tại nước Úc
10 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
480,000₫ 520,000₫
Sim 4G Úc Optus Local - 28 Ngày : Tổng 40GB
-8%
sử dụng tại úc
28 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
730,000₫ 790,000₫
Sim 4G Nhật Bản - 5 Ngày : 1GB/Ngày
-18%
sử dụng tại Nhật bản
5 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
230,000₫ 280,000₫
Sim 4G Mỹ - 15 Ngày : Tổng 10GB
-10%
sử dụng tại nước Mĩ
15 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
450,000₫ 500,000₫
Sim 4G Đài  Loan - 5 Ngày : 2GB/Ngày
-14%
sử dụng tại đài loan
5 ngày
|
Phương tiện:
tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
300,000₫ 350,000₫
Sim 4G Trung Quốc - 15 Ngày : Tổng 9GB
-12%
sử dụng tại nước Trung Quốc
15 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
360,000₫ 410,000₫
back to top
collection