Giỏ hàng

SIM DU LỊCH QUỐC TẾ

Sim 4G Thái Lan - 8 Ngày 15GB
-7%
sử dụng tại Thái Lan
8 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
280,000₫ 300,000₫
Sim 4G Trung Quốc Dung  Lượng  7GB - 8 Ngày
-13%
sử dụng tại trung quốc
8 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
350,000₫ 400,000₫
Sim 4G Hàn Quốc - 6 Ngày
hàn quốc
6 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
480,000₫
Sim 4G Hàn Quốc - 5 Ngày
-12%
sử dụng tại nước Hàn Quốc
5 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
430,000₫ 490,000₫
Sim 4G Hàn Quốc - 4 Ngày
-13%
sử dụng tại nước Hàn Quốc
4 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
350,000₫ 400,000₫
Sim 4G Châu Âu - 30 Ngày
châu âu
30 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
650,000₫
Sim 4G Châu Âu - 30 Ngày 10GB
-15%
các nước châu âu
30 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
1,020,000₫ 1,200,000₫
Sim 4G Úc
-13%
sử dụng tại nước Úc
10 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
450,000₫ 520,000₫
Sim 4G Úc Optus Local - 28 Ngày
sử dụng tại úc
28 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
590,000₫
Sim 4G Nhật - 5 Ngày
-10%
sử dụng tại Nhật bản
5 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
450,000₫ 500,000₫
Sim 4G Mĩ
-15%
sử dụng tại nước Mĩ
15 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
830,000₫ 980,000₫
Sim 4G Đài  Loan
-13%
sử dụng tại đài loan
5 ngày
|
Phương tiện:
tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
350,000₫ 400,000₫
Sim 4G Trung Quốc - 15 Ngày
-13%
sử dụng tại nước Trung Quốc
15 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
390,000₫ 450,000₫
Esim 4G Thái Lan - 8 Ngày Tốc Độ 4G
-14%
sử dụng tại Thái Lan
8 ngày
|
Phương tiện:
tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
300,000₫ 350,000₫
back to top
collection