Giỏ hàng

CHÂU MỸ

Đông Tây Mỹ
Mỹ
10 ngày 9 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 2 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
85,500,000₫
Đông Tây Mỹ (Tết)
Mỹ
10 ngày 9 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 2 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
92,500,000₫
9 ngày 8 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 10 - 11 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
79,900,000₫
Canada - Đông Tây
Canada
10 ngày 9 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
97,900,000₫
Liên Tuyến Canada - Cuba
Canada - Cuba
16 ngày 15 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
169,900,000₫
Hoa Kỳ - Trải Nghiệm Bờ Tây
New York - Philadelphia - Washington D.C
7 ngày 6 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 10 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
73,990,000₫
Hoa Kỳ - Liên tuyến Đông - Tây
New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles
11 ngày 10 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: ngày 20 hàng tháng Khởi hành: tháng 10 - 11 - 12 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
99,990,000₫
Mĩ - Bờ Tây Hoa Kỳ
Las Vegas - Los Angeles - Sandiego
7 ngày 6 đêm
|
Phương tiện:
Khởi hành: tháng 10 - 11 - 12 tại TP. Hồ Chí Minh
Giá 1 khách:
59,990,000₫
back to top
collection