Giỏ hàng của bạn

CRUISE

Cu Chi Tunnel Boat & Bike Tour
Cu Chi
Full day
|
Phương tiện:
Khởi hành: Daily tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
3,999,000₫
Cu Chi Tunnel By Boat & Cao Dai Temple
Cu Chi
|
Phương tiện:
Khởi hành: Daily tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
999,000₫
Cu Chi Tunnel By Boat Back By Van
Cu Chi
Full day
|
Phương tiện:
Khởi hành: Daily tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
2,799,000₫
Cu Chi Tunnels By Speed Boat Round-Way
Cu Chi
Half day
|
Phương tiện:
Khởi hành: Daily tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
1,999,000₫
Water Puppet Show & Dinner Cruise Ho Chi Minh City (Tour  Private)
Ho Chi Minh City
evening
|
Phương tiện:
Khởi hành: Daily tại Ho Chi Minh City
Giá 1 khách:
1,200,000₫
back to top
collection